Odsadenie

Odsadí obsah oblasti pomocou ľavého a pravého okraja.

Pre prístup k tomuto príkazu...

Choose Insert > Section > Indents tab or choose Format > Sections - Options button - Indents tab


Pred oblasťou

Udáva odsadenie pred oblasťou ľavého okraja.

Za oblasťou

Udáva odsadenie za oblasťou pravého okraja.

Please support us!