Odsadenie

Odsadí obsah oblasti pomocou ľavého a pravého okraja.

Pre prístup k tomuto príkazu...

Choose Insert - Section - Indents tab or choose Format - Sections - Options button - Indents tab


Pred oblasťou

Udáva odsadenie pred oblasťou ľavého okraja.

Za oblasťou

Udáva odsadenie za oblasťou pravého okraja.

Please support us!