Vložiť sekciu

Inserts a text section at the cursor position in the document. You can also select a block of text and then choose this command to create a section. You can use sections to insert blocks of text from other documents, to apply custom column layouts, or to protect or to hide blocks of text if a condition is met.

Pre prístup k tomuto príkazu...

From the menu bar:

Choose Insert - Section

From the tabbed interface:

Choose Insert - Section

On the Insert menu of the Insert Tab, choose Section.

From toolbars:

Icon Section

Oblasť


V sekcii môžete vložiť celý dokument, alebo pomenovanú sekciu z iného dokumentu. Sekciu tiež môžete vložiť ako DDE odkaz.

Pre úpravy oblasti zvoľte Formát - Oblasti.

Dialóg Vložiť oblasť obsahuje nasledujúce záložky:

Section

Nastaví vlastnosti oblasti.

Stĺpce

Určí počet a rozloženie stĺpcov pre štýl stránky, rámca alebo sekcie.

Odsadenie

Odsadí obsah oblasti pomocou ľavého a pravého okraja.

Area (Background, Highlighting)

Nastavte možnosti výplne pre vybraný grafický objekt alebo prvok dokumentu.

Footnotes/Endnotes

Určuje, kde sa zobrazia poznámky pod čiarou a koncové poznámky, ako aj ich formáty číslovania.

Vložiť

Vloží do dokumentu vami určenú sekciu na aktuálnu pozíciu kurzora.

Please support us!