Field Hidden Paragraphs

Zobraz√≠ alebo skryje skryt√© odseky. T√°to vońĺba ovplyvn√≠ iba zobrazenie na obrazovke a nie tlańć skryt√Ĺch odsekov.

Pre prístup k tomuto príkazu...

From the menu bar:

Choose View - Hidden Paragraphs


note

To enable this feature, choose - LibreOffice Writer - View, and ensure that the Hidden paragraphs check box in the Display fields area is selected.


PouŇĺite pr√≠kaz pole "Skryt√Ĺ odsek" pre priradenie podmienky, ktor√© musia byŇ• splnen√©, aby bol odsek skryt√Ĺ. Pokiańĺ nie je splnen√°, odsek je zobrazen√Ĺ a m√īŇĺe byŇ• tieŇĺ vytlańćen√Ĺ.

Pokiańĺ skryjete odsek, pozn√°mky pod ńćiarou a r√°mce ukotven√© ku znakom tohoto odseku bud√ļ tieŇĺ skryt√©.

Please support us!