Formatting Marks

Zobrazí v texte netlačiteľné riadiace znaky ako napríklad znaky konca odseku, zalomenie riadkov, tabulátory a medzery.

Pre prĂ­stup k tomuto prĂ­kazu...

From the menu bar:

Choose View - Formatting Marks

From the tabbed interface:

Choose Home - Toggle Formatting Marks.

Choose View - Formatting Marks.

From toolbars:

Formatting Marks Icon

Formatting Marks

From the keyboard:

+ F10


Pokiaľ zmažete znak konca odseku, prevezme výsledný zlúčený odsek formátovanie toho odseku, v ktorom sa nachádzal kurzor.

To specify which formatting marks are displayed, choose - LibreOffice Writer - Formatting Aids, and then select the options that you want in the Display formatting area.

Please support us!