Formatting Marks

Zobrazí v texte netlačiteľné riadiace znaky ako napríklad znaky konca odseku, zalomenie riadkov, tabulátory a medzery.

Pre prĂ­stup k tomuto prĂ­kazu...

Choose View - Formatting Marks

+F10

Na paneli Ĺ tandardnĂ˝ kliknite na

Formatting Marks Icon

Formatting Marks


Pokiaľ zmažete znak konca odseku, prevezme výsledný zlúčený odsek formátovanie toho odseku, v ktorom sa nachádzal kurzor.

To specify which formatting marks are displayed, choose - LibreOffice Writer - Formatting Aids, and then select the options that you want in the Display formatting area.

Please support us!