Field Names

Switches between showing fields as field names or field values. When enabled the field names are displayed, and when disabled the field values displayed. Some field contents cannot be displayed.

Pre prístup k tomuto príkazu...

From the menu bar:

Choose View - Field Names

From the tabbed interface:

On the View menu of the View tab, select Field Names.

From toolbars:

Icon Field Names

Field Names

From the keyboard:

+ F9


To change the default field display to field names instead of the field contents, choose - LibreOffice Writer - View, and then select the Field codes checkbox in the Display area.

Pokiaľ budete tlačiť dokument so zaškrtnutou voľbou Zobraziť - Názvy polí, budete opýtaný, či chcete vytlačiť dokument s názvami polí alebo nie.

Please support us!