Hranice textu

Zobrazuje alebo skrýva hranice oblasti stránky určené pre tlač. Čiary označujúce hranice nebudú vytlačené.

Pre prístup k tomuto príkazu...

From the menu bar:

Choose View - Text Boundaries.

From the tabbed interface:

On the View menu of the View tab, choose Text Boundaries.


Please support us!