Upraviť položku indexu

Slúži k úprave položky registra. Kliknite pred alebo do položky registra a zvoľte tento príkaz.

To insert an index entry, select a word in the document, and then choose Insert - Table of Contents and Index - Index Entry.

Pre prístup k tomuto príkazu...

Choose Edit - Reference - Index Entry...

Otvorte kontextové menu a zvoľte Položka zoznamu


Index entry dialog

Výber

Umožňuje upraviť vybranú položku registra.

Index

Displays the type of index that the selected entry belongs to. You cannot change the index type of an index entry in this dialog. Instead, you must delete the index entry from the document, and then insert it again in a different index type.

Položka

Slúži k úprave položky registra, ak je to nevyhnutné. Ak upravíte položku registra, jej nový text sa zobrazí iba v registri, avšak nie v odkaze na položku registra v dokumente.

Prvý kľúč

Pre vytvorenie viacúrovňového registra napíšte názov položky registra prvej úrovne, alebo vyberte názov zo zoznamu. Súčasná položka registra bude pridaná pod tento názov.

Druhý kľúč

Napíšte názov položky registra druhej úrovne, alebo ho vyberte zo zoznamu. Súčasná položka registra bude pridaná pod tento názov.

Úroveň

Changes the outline level of a table of contents entry.

Fonetické čítanie

Zadajte výslovnosť zodpovedajúcej položky. Napríklad, ak japonské slovo v Kanji má viac ako jednu výslovnosť, zadajte správnu výslovnosť. Slovo v Kanji potom bude pri zoraďovaní posudzované podľa zadanej výslovnosti. Táto možnosť je k dispozícii iba pri zapnutej podpore ázijských jazykov.

Zmazať

Zmaže vybranú položku z registra. Text položky z dokumentu nie je odstránený.

Šípka doľava na koniec

Preskočí na prvú položku registra rovnakého typu v dokumente.

Icon End arrow to left

Šípka doľava na koniec

Šípka doprava na koniec

Preskočí na poslednú položku registra rovnakého typu v dokumente.

Icon End arrow to right

Šípka doprava na koniec

Šípka doľava

Preskočí na predchádzajúcu položku registra rovnakého typu v dokumente.

Icon Left Arrow

Ľavá šípka

Šípka doprava

Preskočí na nasledujúcu položku registra rovnakého typu v dokumente.

Icon Right Arrow

Šípka doprava

tip

Na položky registra môžete ľahko preskočiť pomocou Navigačného panelu.


Please support us!