Upraviť položku zoznamu použitej literatúry

Edits the selected bibliography entry.

Pre prístup k tomuto príkazu...

Zvoľte Upraviť - Položka v zozname použitej literatúry


Položka

Krátky názov

Zobrazuje skrátený názov položky použitej literatúry.

Autor, Titul

Zobrazuje Autora a názov Titulu, ktorý obsahuje položka použitej literatúry.

Použiť

Použije zmeny, ktoré ste previedli, a zavrie dialógové okno Upraviť položku použitej literatúry.

Zatvoriť

Zatvorí dialógové okno.

Nový

Otvorí dialógové okno Definovať položku použitej literatúry, kde môžete vytvoriť novú položku.

Upraviť

Otvorí dialógové okno Definovať položku použitej literatúry, kde môžete vytvoriť novú položku.

Please support us!