Premenovať automatický text

Umožňuje vám zmeniť názov položky automatického textu.

Pre prístup k tomuto príkazu...

Zvoľte Upraviť - Automatický text - Automatický text - Premenovať


Názov

Zobrazuje názov vybranej položky Automatického textu.

Nový

Vpíšte nové meno pre vybranú položku Automatického textu.

Skratka

Priradí skratku k vybranej položke Automatického textu.

Please support us!