Vytvoriť automatický abstrakt

Skopíruje nadpisy kapitol a niekoľko nasledujúcich odsekov aktívneho dokumentu do nového textového dokumentu. Automatický abstrakt je užitočný na vytváranie prehľadu dlhých dokumentov. Môžete určiť počet úrovní prehľadu, ako aj počet odsekov v nich zobrazených. Všetky úrovne a odseky v rámci príslušných nastavení sú skryté.

Pre prístup k tomuto príkazu...

Zvoľte Súbor - Odoslať - Vytvoriť automatický konspekt


Úrovne vnorenia kapitol

Zadajte rozsah nadpisov, ktoré chcete skopírovať do nového dokumentu (abstraktu). Napr. ak vyberiete 4 úrovne, všetky odseky formátované štýlmi Nadpis 1 až Nadpis 4 budú zahrnuté do nového dokumentu spolu s počtom následujúcich odsekov zadaným v položke Podčasti v jednotlivých úrovniach.

Podbody v jednotlivých úrovniach

Zadajte maximum počtu po sobe nasledujúcich odsekov, ktoré budú skopírované do abstraktu za každým kopírovaným nadpisom. Všetky odseky až do zadaného maximálneho počtu sú skopírované, kým sa nenarazí na odsek formátovaný štýlom Nadpis.

Please support us!