Hromadná korešpondencia

The Mail Merge dialog helps you in printing and saving form letters.

Pre prístup k tomuto príkazu...

Do textového dokumentu vložte aspoň jedno databázové pole s adresou, potom dokument vytlačte. Na otázku, či chcete tlačiť hromadný dopis, odpovedzte "Áno".


Počas tlače sa zodpovedajúce databázové polia (tzv. zástupné znaky) nahradia údajmi z databázy. Viac informácií o vkladaní databázových polí nájdete v pomocníkovi v záložke Databáza, ktorá sa nachádza v ponuke Vložiť - Polia - Ďalšie.

Záznamy

Určuje počet záznamov v databáze, ktoré sa použijú pri tlačení listu hromadnej korešpondencie. Pre každý záznam bude vytlačený jeden list.

Všetko

Spracuje všetky záznamy z databázy.

Vybrané záznamy

Spracuje iba označené záznamy v databáze. Voľba je dostupná iba v prípade, že ste predtým vybrali potrebné záznamy v databáze.

Od:

Zadajte číslo prvého záznamu, ktorý sa má vytlačiť.

Do:

Zadajte číslo posledného záznamu, ktorý sa má vytlačiť.

Výstup

Určuje, či formuláre budú odosielané do tlačiarne alebo do súboru.

Tlačiareň

Vytlačí formuláre.

Súbor

Uloží formuláre do súborov.

Save as single document

Vytvorte jeden veľký dokument obsahujúci všetky dátové záznamy.

Save as individual documents

Pre každý dátový záznam vytvorte jeden dokument.

Generate file name from database

Každý názov súboru vygenerujte z údajov obsiahnutých v databáze.

Field

Použije obsah vybraného databázového poľa ako názov súboru pre formulárový list.

Cesta

Určuje cestu, kam sa budú ukladať jednotlivé formuláre.

...

Otvorí dialóg Vybrať cestu.

File format

Vyberte formát súboru, do ktorého sa má výsledný dokument uložiť.

Sprievodca hromadnou korešpondenciou - Vložiť blok s adresou

Starts the Mail Merge Wizard to create form letters or send email messages to many recipients.

Please support us!