Náhľad strany

Displays a preview of the printed page or closes the preview when in preview mode.

Pre prístup k tomuto príkazu...

Menu File - Print Preview.

Icon Print preview

Náhľad tlače


Use the icons on the Print Preview Bar to scroll through the pages of the document or to print the document.

Prepínať stránky môžete tiež klávesmi Page Up a Page Down.

Note Icon

Dokument v režime náhľadu stránky sa nedá upravovať.


Please support us!