Náhľad strany

Displays a preview of the printed page or closes the preview when in preview mode.

Pre prístup k tomuto príkazu...

From the menu bar:

Menu File - Print Preview.

From the tabbed interface:

Choose File - Print Preview

From the keyboard:

+ Shift + O

From toolbars:

Icon Print preview

Náhľad tlače


Use the icons on the Print Preview Bar to scroll through the pages of the document or to print the document.

Prepínať stránky môžete tiež klávesmi Page Up a Page Down.

note

Dokument v režime náhľadu stránky sa nedá upravovať.


To exit the print preview, click the Close Preview button.

Please support us!