Menu Vložiť

Choose Insert - More Breaks - Manual Break

Choose Insert - More Breaks

Choose Insert - Field

Open context menu - choose Fields (inserted fields)

Choose Insert - Field - Date

Choose Insert - Field - Time

Choose Insert - Field - Page Number

Choose Insert - Field - Page Count

Choose Insert - Field - Subject

Choose Insert - Field - Title

Choose Insert - Field - First Author

Choose Insert - Field - More Fields

+F2

Na paneli nástrojov Vložiť kliknite na

Ikonka

Vložiť polia

Zvoľte záložku Vložiť - Polia - Iné - Dokument

Zvoľte záložku Vložiť - Pole - iné - Krížové odkazy

Zvolte Vložiť - Krížový odkaz

Zvoľte záložku Vložiť - Polia - Iné - Funkcie

Zvoľte záložku Vložiť - Polia - Iné - Informácie o dokumente

Zvoľte záložku Vložiť - Polia - Iné - Premenné

Zvoľte záložku Vložiť - Polia- Iné - Databázy

Zvoľte Vložiť - Oblasť

Otvorte panel nástrojov Vložiť a kliknite na

Icon Section

Oblasť

Zvoľte záložku Vložiť - Oblasť - Oblasť alebo Formát - Oblasť

Choose Insert > Section > Indents tab or choose Format > Sections - Options button - Indents tab

Choose Insert - Footnote and Endnote - Footnote or Endnote

Otvorte kontextové menu a zvoľte Poznámka pod čiarou/Vysvetlivka

Otvorte panel nástrojov Vložiť a kliknite na

Ikonka

Vložiť poznámku pod čiarou priamo

Ikonka

Vložiť vysvetlivku priamo

Zvoľte Vložiť - Popis

Otvorte kontextové menu a zvoľte Popis

Zvoľte Vložiť - Popis - Možnosti

Otvorte kontextové menu a zvoľte Popis - Možnosti

Zvoľte Vložiť - Záložka

Otvorte panel nástrojov Vložiť a kliknite na

Icon

Záložka

Choose Insert - Script (only HTML documents)

Zvoľte Vložiť - Registre a Tabuľky

Choose Insert - Table of Contents and Index - Index Entry

Otvorte panel nástrojov Vložiť a kliknite na

Ikonka

Položka

Choose Insert - Table of Contents and Index - Table of Contents, Index or Bibliography

Zvoľte Vložiť - Registre a tabuľky - Položka v zozname použitej literatúry

Choose Insert - Table of Contents and Index - Table of Contents, Index or Bibliography

Choose Insert - Table of Contents and Index - Table of Contents, Index or Bibliography - Type tab

Choose Insert - Table of Contents and Index - Table of Contents, Index or Bibliography - Type tab (depending on the type)

Choose Insert - Table of Contents and Index - Table of Contents, Index or Bibliography - Type tab (when Table of Contents is the selected type)

Choose Insert - Table of Contents and Index - Table of Contents, Index or Bibliography - Type tab (when Alphabetical Index is the selected type)

Choose Insert - Table of Contents and Index - Table of Contents, Index or Bibliography - Type tab (when Illustration Index is the selected type)

Choose Insert - Table of Contents and Index - Table of Contents, Index or Bibliography - Type tab (when Index of Tables is the selected type)

Choose Insert - Table of Contents and Index - Table of Contents, Index or Bibliography - Type tab (when User-Defined is the selected type)

Choose Insert - Table of Contents and Index - Table of Contents, Index or Bibliography - Type tab (when Table of Objects is the selected type)

Choose Insert - Table of Contents and Index - Table of Contents, Index or Bibliography - Type tab (when Bibliography is the selected type)

Choose Insert - Table of Contents and Index - Table of Contents, Index or Bibliography - Type, mark "Additional Styles" check box and then click Assign styles

Zvoľte záložku Vložiť - Registre a tabuľky - Registre a tabuľky - Položky (ak je zvolený typ Obsah)

Zvoľte záložku Vložiť - Registre a tabuľky - Registre a tabuľky - Položky (ak je zvolený typ Obsah)

Zvoľte záložku Vložiť - Registre a tabuľky - Registre a tabuľky - Položky (ak je zvolený typ Abecedný index)

Zvoľte záložku Vložiť - Registre a tabuľky - Registre a tabuľky - Položky (ak je zvolený typ Zoznam ilustrácii)

Zvoľte záložku Vložiť - Registre a tabuľky - Registre a tabuľky - Položky (ak je zvolený typ Obsah)

Zvoľte záložku Vložiť - Registre a tabuľky - Registre a tabuľky - Položky (ak je zvolený typ Abecedný index)

Zvoľte záložku Vložiť - Registre a tabuľky - Registre a tabuľky - Položky (ak je zvolený typ Obsah)

Zvoľte záložku Vložiť - Registre a tabuľky - Registre a tabuľky - Položky (ak je zvolený typ Obsah)

Zvoľte Vložiť - Registre a tabuľky - Položka v zozname použitej literatúry a kliknite na Upraviť

Choose Insert - Table of Contents and Index - Table of Contents, Index or Bibliography - Styles tab

Zvoľte Vložiť - Obálka

Choose Insert - Envelope - Envelope tab

Choose Insert - Envelope - Format tab

Choose Insert - Envelope - Printer tab

Zvoľte Vložiť - Rámec

Choose Format - Frame and Object - Properties

Otvorte panel nástrojov Vložiť a kliknite na

Icon Insert Frame

Vložiť rámec ručne

Choose Table - Insert Table

+F12

Otvorte panel nástrojov Vložiť a kliknite na

Ikonka

Tabuľka

Zvoľte Vložiť - Vodorovná čiara

Choose Insert - Text from File

Otvorte panel nástrojov Vložiť a kliknite na

Ikonka

Text from File

Choose Insert - Header and Footer - Header

Choose Insert - Header and Footer - Footer

Please support us!