Charakteristické vlastnosti LibreOffice Math

Táto časť obsahuje prehľad niektorých dôležitých funkcií a možostí ktoré môžete využiť v aplikácii LibreOffice Math.

Aplikácia LibreOffice Math ponúka mnoho operátorov, funkcií a možností formátovania. Všetky tieto funkcie sú prehľadne usporiadané v okne Výber, v ktorom môžete kliknutím na požadovaný prvok vložiť do dokumentu príslušný objekt. Pomocník obsahuje vyčerpávajúci zoznam odkazov a mnoho príkladov.

Vytváranie vzorcov

Vzorce sa vytvárajú veľmi podobne ako grafy alebo obrázky, zvyčajne ako objekty v dokumente. Ak chcete vložiť vzorec do aktuálneho dokumnetu, automaticky sa spustí aplikácia LibreOffice Math. Vzorce môžete vytvárať, upravovať a formátovať pomocou veľkej škály preddefinovaných symbolov a funkcií.

Priame zadávanie vzorcov

Ak sa lepšie zoznámite s aplikáciou LibreOffice Math, môžete tiež písať vzorce priamo do dokumentu. Napíšte v textovom dokumente napríklad tento vzorec: "a sup 2 b sup 2 = c sup 2". Vyznačte tento text a zvoľte Vložiť - Objekt - Vzorec. Text bude prevedený na formátovaný vzorec.

Note Icon

Vzorce v LibreOffice Math sa nedajú použiť na výpočty pretože táto aplikácia je iba editor vzorcov (pre vytváranie a zobrazovanie) a nie výpočtový program. Na výpočty pomocou vzorcov používajte tabuľkové kalkulátory a na jednoduché výpočty použite funkciu na výpočty v textovom dokumente.


Vytváranie vzorcov v okne Príkazy

V okne Príkazy aplikácie LibreOffice Math môžete zadávať a upravovať vzorce. Keď zadáte príkazy v tomto okne, uvidíte výsledok v dokumente. Aby ste si udržali prehľad pri vytváraní dlhých a zložitých vzorcov, aktivujte si na Paneli nástrojov Kurzor pre vzorce. Ak je táto funkcia aktívna, zobrazuje sa pozícia kurzoru tiež v textovom okne.

Vlastné symboly

Môžete si vytvárať i vlastné symboly a importovať znaky z iných písiem. Nové symboly môžete pridať do základného katalógu aplikácie LibreOffice Math, alebo si môžete vytvoriť vlastné katalógy. K dispozícii máte i veľký počet špeciálnych znakov.

Vzorce v kontexte

To make working with formulas easier, use the context menus, which can be called up with a right mouse click. This applies especially to the Commands window. This context menu contains all the commands that are found in the Elements pane, and also operators, and so on, which can be inserted into your formula by mouse-click without having to key them into the Commands window.

Please support us!