Panely nástrojov

Tu sú popísané východzie panely nástrojov pre prácu so vzorcami pomocou LibreOffice Math. Presunutím, odstránením alebo pridaním nových ikon, si môžete panely upraviť tak, aby spĺňali vaše požiadavky.

Štandardný panel

Štandardný panel je dostupný v každej aplikácii LibreOffice.

Panel nástrojov

Panel nástrojov obsahuje často používané funkcie.

Stavový panel

Stavový panel zobrazuje informácie o aktívnom dokumente.

Please support us!