Formát

Toto menu obsahuje príkazy používané pri formátovaní vzorcov.

Písma

Určuje písma, ktoré možno použiť pre prvky vzorcov.

Veľkosti písma

V tomto dialógu nastavíte veľkosti písma vo vzorcoch.Vyberte základnú veľkosť a všetky prvky vzorca sa v závislosti na tieto veľkosti upravia.

Rozostupy

Use this dialog to determine the spacing between formula elements. The spacing is specified as a percentage in relation to the base size defined under Format - Font Size.

Zarovnanie

Môžete určiť zarovnanie viacriadkových vzorcov a vzorcov s niekoľkými prvkami v jednom riadku. Viacriadkové vzorce vytvoríte zadaním príkazu newline v okne Príkazy.

Textový režim

Zapína a vypína textový režim. V textovom režime sa vzorce zobrazujú rovnakou výškou ako text.

Please support us!