Upraviť

Príkazy nachádzajúce sa v tomto menu slúžia na úpravu vzorcov. Okrem základných príkazov (napríklad pre kopírovanie obsahu), sa tu nachádzajú príkazy špecifické pre LibreOffice Math, ako napríklad vyhľadávanie zástupných znakov alebo chýb.

Nový

Reverses the last command or the last entry you typed. To select the command that you want to reverse, click the arrow next to the Undo icon on the Standard bar.

Nový

Reverses the action of the last Undo command. To select the Undo step that you want to reverse, click the arrow next to the Redo icon on the Standard bar.

Nový

Odstráni výber a skopíruje ho do schránky.

Zatvoriť

Skopíruje výber do schránky.

Uložiť

Vloží obsah schránky na miesto kurzoru a nahradí ním vybraný text alebo objekty.

Vybrať všetko

Selects the entire content of the current file, frame, or text object.

Ďalšia značka

Posunie kurzor na ďalšiu značku (doprava).

Predchádzajúca značka

Posunie kurzor na predchádzajúcu značku (doľava).

Ďalšia chyba

Posunie kurzor na ďalšiu chybu (doprava).

Predchádzajúca chyba

Posunie kurzor na predchádzajúcu chybu (doľava).

Please support us!