Súbor

Toto menu obsahuje všeobecné príkazy pre prácu s dokumnetami vzorcov, ako napríklad príkazy Otvoriť, Uložiť a Tlač.

Nový

Vytvorí nový dokument LibreOffice.

Otvoriť

Opens a local or remote file, or imports one.

Šablóny a Dokumenty

Lists the most recently opened files. To open a file in the list, click its name.

Sprievodcovia

Prevedú vás vytvorením pracovných a osobných listov, faxov, programov, prezentácií a ďalších.

Zatvoriť

Zatvorí aktuálny dokument bez ukončenia programu.

Uložiť

Uloží aktuálny dokument.

Uložiť ako

Saves the current document in a different location, or with a different file name or file type.

Uložiť ako

Saves all modified LibreOffice documents.

Otočiť

Replaces the current document with the last saved version.

Verzie

Ukladá a spravuje viac verzií aktuálneho dokumentu v jednom súbore. Verzie je možné otvárať, mazať alebo porovnávať.

Export

Saves the current document with a different name and format to a location that you specify.

Zvuk

Sends a copy of the current document to different applications.

Properties

Displays the properties for the current file, including statistics such as word count and the date the file was created.

Export

Vytlačí aktuálny dokument, výber alebo určené strany. Tiež je možné zadať nastavenia tlače pre aktuálny dokument. Nastavenia tlače sa môžu líšiť podľa používanej tlačiarne a operačného systému.

Nastavenie tlačiarne

Vyberte predvolenú tlačiareň pre aktuálny dokument.

Exit LibreOffice

Closes all LibreOffice programs and prompts you to save your changes. This command does not exist on macOS systems.

Please support us!