Vkladanie zátvoriek

Je možné v aplikácii LibreOffice Math zobraziť zátvorky samostatne, tak, aby bolo možné definovať medzi nimi ľubovoľnú vzdialenosť ?

Samostatné zátvorky možno zadať pomocou príkazov "left" a "right", avšak vzdialenosť medzi zátvorkami nebude pevná, pretože zátvorky sa prispôsobujú argumentu. Napriek tomu však existuje spôsob, ako zobraziť zátvorky tak, aby vzdialenosť medzi nimi bola pevná. Tohto možno dosiahnuť zadaním znaku "\" (spätnej lomky) pred normálne zátvorky. Tieto zátvorky potom majú rovnakú funkciu ako akýkoľvek iný symbol a nemajú žiadne zvláštne funkcie zátvoriek, t.j. nemožno pomocou nich vytvárať skupiny a ich zarovnanie zodpovedá zarovnaniu iných symbolov.

left lbrace x right none

size *2 langle x rangle

size *2 { \langle x \rangle }

Please support us!