Inštrukcie na použitie LibreOffice Math

On the help page for LibreOffice general you can find instructions that are applicable to all modules, such as working with windows and menus, customizing LibreOffice, data sources, Gallery, and drag and drop.

Ak potrebujete pomôcť s iným modulom, zmeňte v pomocníkovi modul vybraním modulu v hornej rolovacej časti.

Vkladanie a úprava vzorcov

Vkladanie textu

Zmena východzích atribútov

Zadávanie zalomenia riadkov

Ručné zarovnanie častí vzorca

Práca s hranicami

Spájanie častí vzorcov pomocou zložených zátvoriek

Vkladanie zátvoriek

Vkladanie poznámok

Klávesové skratky v LibreOffice Math

Please support us!