Práca s hranicami

Ako zadať hranice pre integrály a sumy?

Do textového dokumentu Writeru chcete na pozícii kurzora vložiť vzorec, napr. "súčet s^k od k = 0 do n".

 1. Choose Insert - OLE Object - Formula Object.

  You see the Math input window and the Elements pane on the left.

 2. From the list on the upper part of the Elements pane, select the Operators item.

 3. In the lower part of the Elements pane, click the Sum icon.

 4. Ak chcete pridať hornú a dolnú hranicu, kliknite navyše aj na ikonu Horná a dolná hranica.

 5. Vo vstupnom okne je označený prvý náhradný znak a môžete vložiť dolnú hranicu:

  k = 0

 6. Stlačením F4 sa presuniete na nasledujúcu značku a môžte zadať hornú hranicu:

  n

 7. Stlačením F4 sa presuniete na nasledujúcu značku a môžete zadať sčítaný prvok:

  s^k

 8. Teraz je vzorec kompletný. Kliknite do textového dokumentu mimo vzorec a editor vzorcov sa uzavrie.

In the same way, you can enter an Integral formula with limits. When you click an icon from the Elements pane, the assigned text command is inserted in the input window. If you know the text commands, you can enter the commands directly in the input window.

 1. Choose Insert - OLE Object - Formula Object.

 2. Kliknite do vstupného okna a zadajte nasledujúci riadok:

  int from{a} to{b} f(x)`dx

  A small gap exists between f(x) and dx, which you can also enter using the Elements pane: select the Formats item from the list on the top, then the Small Gap icon.

note

Ak sa vám nepáči písmo písmen f a x, vyberte Formát - Písmo a zvoľte iné písmo. Po kliknutí na tlačidlo Východiskový sa zvolené písma budú odteraz používať ako východiskové.


tip

Ak potrebujete vzorec v riadku textu, hranice zväčšia výšku riadku. Ak zvolíte Formát - Textový režim, hranice sa umiestnia až za symbol integrálu alebo súčtu, a tak sa zníži výška riadku.


Please support us!