Spájanie častí vzorcov pomocou zložených zátvoriek

Vkladanie zlomkov do vzorcov

V prípade, zlomoku ktorého čitateľ a menovateľ pozostáva z výsledku, súčtu, atď., hodnoty ktoré patria spolu, musia byť v hranatých zátvorkách spolu.

Použite nasledujúcu syntax:

{a + c} over 2 = m

alebo

m = {a + c} over 2

Please support us!