Zmena východzích atribútov

Môže byť východzí formát v LibreOffice Math modifikovaný?

Niektoré časti vzorcov sú vždy vo východzom nastavení formátované tučným písmom, alebo kurzívou.

Môžete odstrániť tieto hodnoty použitím "nbold" a "nitalic". Príklad:

a + b

nitalic a + bold b.

V druhom vzorci, nie je a kurzíva. B je tučným. Pri tejto metóde nemôžte zmeniť znamienko plus.

Please support us!