Kurzor pre vzorce

Kliknutím na túto ikonu v paneli nástrojov môžte zapnúť alebo vypnúť zvýraznenie prvkov. Ak je zvýraznenie aktívne, potom je časť vzorca v príkazovom okne označená tenkým okrajom.

Icon Formula Cursor

Kurzor pre vzorce

Kliknutím na určité miesto v dokumente môžte premiestniť kurzor na zodpovedajúce miesto v príkazovom okne .

Dvojklikom na znak alebo symbol v dokumente premiestnite kurzor do príkazového okna a poloha kurzora sa následne zvýrazní.

Please support us!