Iné symboly

Opens the Symbols dialog, in which you can select a symbol to insert in the formula.

Pre prístup k tomuto príkazu...

Choose Tools - Symbols

Na paneli N√°stroje kliknite na

Icon Symbols

Symboly


Sada symbolov

VŇ°etky symboly s√ļ rozdelen√© do s√°d symbolov. Vyberte si zo zoznamu poŇĺadovan√ļ sadu symbolov. Potom sa v dolnom poli zobraz√≠ zodpovedaj√ļca skupina symbolov.

KeńŹ vyberiete symbol, zobraz√≠ sa pod zoznamom symbolov jeho n√°zov a v okne napravo sa zobraz√≠ jeho zv√§ńćŇ°en√° verzia. Pozn√°mka: n√°zov mus√≠te v okne Pr√≠kazy zadaŇ• presne tak, ako sa zobraz√≠ (z√°leŇĺ√≠ na veńĺkosti p√≠smen).

Ak vloŇĺiŇ• symbol, vyberte ho zo zoznamu a kliknite na VloŇĺiŇ•. V okne Pr√≠kazy sa zobraz√≠ zodpovedaj√ļci n√°zov.

Upraviҕ

Klepnut√≠m na toto tlańćidlo otvorte dial√≥g UpraviŇ• symboly.

PouŇĺiŇ•

Applies the modified or selected values without closing the dialog.

Please support us!