Zarovnanie

Môžete určiť zarovnanie viacriadkových vzorcov a vzorcov s niekoľkými prvkami v jednom riadku. Viacriadkové vzorce vytvoríte zadaním príkazu newline v okne Príkazy.

Pre prĂ­stup k tomuto prĂ­kazu...

Choose Format - Align


Alignment Dialog

Vodorovne

Špecifikuje typ vodorovného zoskupenia pre viacriadkové vzorce.

VÄľavo

Zarovná prvky vzorca vľavo.

Tip Icon

Text je vĹľdy usporiadanĂ˝ vÄľavo.


Na stred

Zarovná prvky vzorca na stred.

Vpravo

Zarovná prvky vzorca doprava

Východzie

Uloží vaše zmeny ako východzie pre všetky nové vzorce. Pred uložením zmien sa zobrazí dialóg kvôli potvrdeniu.

Save Default Dialog

Please support us!