Veľkosti písma

V tomto dialógu nastavíte veľkosti písma vo vzorcoch.Vyberte základnú veľkosť a všetky prvky vzorca sa v závislosti na tieto veľkosti upravia.

Pre prístup k tomuto príkazu...

Zvoľte Formát - Veľkosti písma


Font Size Dialog

Základná veľkosť

All elements of a formula are proportionally scaled to the base size. To change the base size, select or type in the desired point (pt) size. You can also use other units of measure or other metrics, which are then automatically converted to points.

Tip Icon

Ak chcete zmeniť východziu základnú veľkosť (12 pt) v LibreOffice Math, musíte najprv nastaviť veľkosť (napr. 11 pt) a potom kliknúť na tlačidlo Východzí.


Pomerná veľkosť

V tejto časti môžete určiť pomernú veľkosť pre každý typ člena s ohľadom na základnú veľkosť.

Text

Určí relatívnu veľkosť textu vo vzorcoch vzhľadom k základnej veľkosti.

Indexy

Určí relatívnu veľkosť indexov vo vzorcoch vzhľadom k základnej veľkosti.

Funkcie

Určí relatívnu veľkosť názvu a ďalších častí funkcií vo vzorcoch vzhľadom k základnej veľkosti.

Operátory

Určí relatívnu veľkosť matematických operátorov vo vzorcoch vzhľadom k základnej veľkosti.

Limity

Určí relatívnu veľkosť limitov vo vzorcoch vzhľadom k základnej veľkosti.

Východzie

Kliknutím na toto tlačidlo uložíte svoje zmeny ako východzie pre všetky nové vzorce. Pred uložením zmien musíte potvrdiť bezpečnostný dotaz.

Save Default Dialog

Please support us!