Písma

Určuje písma, ktoré možno použiť pre prvky vzorcov.

Pre prístup k tomuto príkazu...

Zvoľte Formát - Písma


Font Type Dialog

Písma vzorcov

Môžete určiť fonty pre premenné veličiny, funkcie, čísla a vložiť text, ktorý tvorí základy vášho vzorca.

Zoznamy v okne Písma ponúka implicitne Times New Roman ako písmo pre všetky prvky. Ak chcete určiť iné písmo, kliknite na Zmeniť a vyberte druh prvku. Zobrazí sa nový dialóg. V ňom vyberte písmo a prípadne ďalšie atribúty a kliknite na OK. Ak chcete nastaviť písmo ako východzí, kliknite na tlačidlo Východzí.

note

Ak chcete niektoré časti vzorca zobraziť iným písmom ako zvyšok vzorca, použite príkaz FONT v okne Príkazy.


Premenné

Môžete určiť písmo pre premenné vo vzorci. Napr. vo vzorci x=SIN(y) sú x a y premenné, ktoré sa zobrazia týmto písmom.

Funkcie

Výber písma pre názvy a vlastností funkcií. Napr. vo vzorci x=SIN(y) je to =SIN( ).

Čísla

Môžete vybrať písmo pre čísla vo vzorci.

Text

Určenie písma pre text vo vzorci.

Používateľské písma

V tejto časti dialógu Písma môžete určiť písma, ktorými sa formátujú ďalšie textové časti vzorca. K dispozícii sú tri základné písma pätkové, bezpätkové a s pevnou šírkou. K týmto písmam môžete priradiť ľubovoľné písmo nainštalované v systéme. Písma do zoznamu pridáte kliknutím na tlačidlo Zmeniť.

Tu nastavené písma sa použijú, ak nastavíte iné písmo príkazom FONT v okne Príkazy.

Pätkové písmo

Môžete určiť písmo použité po zadaní príkazu font serif. Pätky sú malé "vodítka," ktoré môžete vidieť napr. v dolnej časti veľkého A pri použití písma Times serif. Použitie pätkového písma je užitočné, pretože vedie oko čitateľa po rovnej línii a môže urýchliť čítanie.

Bezpätkové písmo

Môžete určiť písmo použité po zadaní príkazu font sans.

Písmo s nemennou šírkou

Môžete určiť písmo použité po zadaní príkazu font fixed.

Upraviť

Kliknutím na niektorú z možností v rozbalovacej ponuke sa zobrazí dialóg Písma, kde môžete určiť písmo a atribúty pre vybranú časť vzorca alebo používateľské písmo.

Východzie

Kliknutím na toto tlačidlo uložíte svoje zmeny ako východzie pre všetky nové vzorce. Zmeny musíte ešte potvrdiť kliknutím na tlačidlo Áno.

Save Default Dialog

Please support us!