Iné symboly

Zobrazí ďalšie matematické symboly.

Pre prístup k tomuto príkazu...

Otvorte miestu ponuku v príkazovom okne a zvoľte Iné

Choose View - Elements; then on the Elements pane select Others from the listbox.


Symboly podrobne

Partial Icon

Partial

Vloží symbol parciálnej derivácie. Tiež môžete napísať partial v okne Príkazy.

Infinity Icon

Infinity

Vloží symbol pre nekonečno. Tiež môžete napísať infinity alebo infty v okne Príkazy.

Nabla Icon

Nabla

Vloží symbol Nabla vektor. Tiež môžete napísať nabla v okne Príkazy.

There exists Icon

There exists

Inserts the symbol for an existential quantifier. Command for the Commands window: exists

There does not exist Icon

There does not exist

Inserts the symbol for an existential quantifier. Command for the Commands window: notexists

For all Icon

For all

Vloží symbol univerzálneho kvantifikátora ("pre všetky"). Tiež môžete napísať forall v okne Príkazy.

h Bar Icon

h Bar

Vloží symbol konštanty h s pruhom. Tiež môžete napísať hbar v okne Príkazy.

Lambda Bar Icon

Lambda Bar

Vloží symbol lambda s pruhom. Tiež môžete napísať lambdabar v okne Príkazy.

Real Part Icon

Real Part

Vloží symbol pre reálnou časť komplexného čísla. Tiež môžete napísať re v okne Príkazy.

Imaginary Part Icon

Imaginary Part

Vloží symbol pre imaginárnu časť komplexného čísla. Tiež môžete napísať im v okne Príkazy.

Weierstrass p Icon

Weierstrass p

Vloží symbol Weierstrassovej p-funkcie. Tiež môžete napísať wp v okne Príkazy.

Left Arrow Icon

Left Arrow

Vloží symbol šípku vľavo. Tiež môžete napísať leftarrow v okne Príkazy.

Right Arrow Icon

Right Arrow

Vloží symbol šípku vpravo. Tiež môžete napísať rightarrow v okne Príkazy.

Up Arrow Icon

Up Arrow

Vloží symbol šípku nahor. Tiež môžete napísať uparrow v okne Príkazy.

Down Arrow Icon

Down Arrow

Vloží symbol šípku dole. Tiež môžete napísať downarrow v okne Príkazy.

Ellipsis Icon

Ellipsis

Vloží výpustku (tri bodky dole). Tiež môžete napísať dotslow v okne Príkazy.

Math-axis Ellipsis Icon

Math-axis Ellipsis

Vloží matematickú výpustku (tri bodky zvisle vystredené). Tiež môžete napísať dotsaxis v okne Príkazy.

Vertical Ellipsis Icon

Vertical Ellipsis

Vloží zvislú výpustku (tri bodky). Tiež môžete napísať dotsvert v okne Príkazy.

Upward Diagonal Ellipsis Icon

Upward Diagonal Ellipsis

Vloží výpustku diagonálne nahor (tri bodky na diagonále zľava dole vpravo nahor). Tiež môžete napísať dotsup alebo dotsdiag v okne Príkazy.

Downward Diagonal Ellipsis Icon

Downward Diagonal Ellipsis

Vloží výpustku diagonálne dolu (tri bodky na diagonále zľava nahor vpravo dolu). Tiež môžete napísať dotsdown v okne Príkazy.

Obrátený epsilon možno vložiť zadaním backepsilon do okna Príkazy.

Ak chcete do svojho vzorca vložiť zástupný znak, napíšte <?> v okne Príkazy.

Please support us!