Iné

Zadaný(é) príkaz(y)

Symbol in Elements pane

Význam

<?>

Zástupný znak

dotsaxis

Icon

Bodky uprostred

dotsdown

Icon

Bodky v uhlopriečke nadol

dotslow

Icon

Výpustka (elipsa)

dotsup or dotsdiag

Icon

Bodky v uhlopriečke nahor

dotsvert

Icon

Bodky zvisle

downarrow

Icon

Šípka dole

exists

Icon

Malý kvantifikátor, značí, že existuje

notexists

Icon

Existential quantifier, there does not exist

forall

Icon

Všeobecný kvantifikátor, pre všetko

hbar

Icon

h s čiarou nad

im

Icon

Imaginárna časť komplexného čísla

infinity or infty

Icon

Nekonečný

lambdabar

Icon

Lambda s čiarou nad

leftarrow

Icon

Ľavá šípka

nabla

Icon

Nabla vektor

partial

Icon

Čiastočná odvodenina alebo nastavenie okraju

re

Icon

Reálna časť komplexného čísla

rightarrow

Icon

Pravá šípka

uparrow

Icon

Šipka hore

wp

Icon

p funkcia, Weierstrassovo p


Iné symboly

Zobrazí ďalšie matematické symboly.

Please support us!