Atribúty

Zadaný(é) príkaz(y)

Symbol in Elements pane

Význam

acute

Icon

Čiarka vložená priamo nad symbolom

bar

Icon

Vodorovná čiara nad znakom

bold

Icon

Tučné

breve

Icon

Horný otvorený oblúk nad symbolom

check

Icon

S mäkčeňom

circle

Icon

Krúžok nad symbolom

color

Pomocou príkazu color zmeníte farbu vzorca. Priamo v okne Príkazy zadajte color, potom napíšte meno farby (dostupné farby sú white - biela, black - čierna, cyan – azúrová, magenta - purpurová, red - červená, blue - modrá , green - zelená a yellow - žltá) a nakoniec znaky, ktoré chcete zmeniť.

dddot

Icon

Tri bodky nad symbolom

ddot

Icon

Dve bodky nad symbolom

dot

Icon

Bodka nad symbolom

grave

Icon

Spätná čiarka priamo nad symbolom

hat

Icon

"Strieška" nad symbolom

ital

Icon

Kurzíva

nbold

Odstrániť atribút tučný

nitalic

Odstrániť atribút kurzívy

overline

Icon

Vodorovná čiara nad znakom

overstrike

Icon

Vodorovná čiarka cez symbol

phantom

Icon

Priehľadný symbol

tilde

Icon

Vlnovka nad symbolom

underline

Icon

Vodorovná čiarka pod symbol

vec

Icon

Vektorová šípka nad symbolom

widehat

Icon

Široká strieška prispôsobená veľkosti symbolu

widetilde

Icon

Široká vlnovka prispôsobená veľkosti symbolu

widevec

Icon

Široká vektorová šípka prispôsobená veľkosti symbolu


Please support us!