Relácie

Zadaný(é) príkaz(y)

Symbol in Elements pane

Význam

< or lt

Icon

menšie ako

<< or ll

Omnoho menšie

<= or le

Icon

menšie alebo rovné

<> or neq

Icon

Nerovná sa

=

Icon

Rovnica

> or gt

Icon

väčšie ako

>= or ge

Icon

väčšie alebo rovné

>> or gg

Omnoho väčší ako

approx

Icon

Je približne

def

je definovaný ako/samozrejme rovnaký

divides

Icon

delí

dlarrow

Icon

Šípka s dvojitou čiarou doľava

dlrarrow

Icon

Šípka s dvojitou čiarou doľava a doprava

drarrow

Icon

Šípka s dvojitou čiarou doprava

equiv

Icon

Je ekvivalentný/zhodný

geslant

Icon

Väčší ako - rovnajúci sa

leslant

Icon

Menší než - rovnajúci sa

ndivides

Icon

nedelí

ortho

Icon

Je pravouhlý

parallel

Icon

Je rovnobežný

prop

Icon

Je úmerný

sim

Icon

Je podobný

simeq

Icon

Je podobný alebo rovnaký

toward

Icon

Smerom

prec

Icon

Predchádza

nprec

Icon

Nepredchádza

succ

Icon

Nasleduje

nsucc

Icon

Nenasleduje

preccurlyeq

Icon

Podmnožina alebo rovné

succcurlyeq

Icon

Podmnožina alebo rovné

precsim

Icon

Podmnožina alebo rovné

succsim

Icon

Podmnožina alebo rovné

transl

Zobraziť korešpondujúci znak

transr

Pôvodný korešpondujúci znak


Relácie

You can choose among various relations to structure your LibreOffice Math formula. The relation functions are displayed in the lower part of the Elements pane. The list is also in the context menu of the Commands window. All relations that are not contained in the Elements pane or in the context menu can be typed manually in the Commands window.

Please support us!