Unárne a binárne operátory

Zadaný(é) príkaz(y)

Symbol in Elements pane

Význam

-

Icon

Odčítanie

-

Icon

Znamienko -

-+

Icon

Mínus/Plus

/

Icon

Delenie

*

Icon

Násobenie

+

Icon

Sčítanie

+

Icon

Znamienko +

+-

Icon

Plus/Mínus

and or &

Icon

Booleovská AND operácia

boper

No symbol.

Binárny operátor. Nasleduje používateľom definovaný symbol, ktorý možno použiť ako binárny operátor.

Usage a boper %SYM1 b

uoper

No symbol

Unárny operátor. Nasleduje používateľom definovaný symbol, ktorý je použitý ako unárny operátor.

Usage: uoper %SYM2 b

cdot

Icon

Násobenie, obyčajný symbol násobenia

circ

Icon

Spojenie symbolov

div

Icon

Delenie

neg

Icon

Booleovské NOT

odivide

Žiadny symbol.

Lomítko / v krúžku

odot

Žiadny symbol.

Obyčajný symbol násobenia v krúžku

ominus

Žiadny symbol.

Odčítací symbol v krúžku

oplus

Žiadny symbol.

Pridať symbol v krúžku

or or |

Icon

Booleovské OR operácia

otimes

Žiadny symbol.

Násobiaci symbol krát v krúžku

over

Icon

Delenie/Zlomok

times

Icon

Násobenie

widebslash

Žiadny symbol.

Spätná lomka \ medzi dvoma znakmi, pravý z nich je dolný index, ľavý je horný index

wideslash

Žiadny symbol.

Znak / Slash / medzi dvoma znakmi, z ktorých pravý je index, a ľavý prípona


Unárne/binárne operátory

You can choose various unary and binary operators to build your LibreOffice Math formula. Unary refers to operators that affect one placeholder. Binary refers to operators that connect two placeholders. The lower area of the Elements pane displays the individual operators. The context menu of the Commands window also contains a list of these operators, as well as additional operators. If you need an operator that is not contained in the Elements pane, use the context menu or type it directly in the Commands window.

Please support us!