Atribúty

Tu nájdete doplňujúce informácie o atribútoch v LibreOffice Math.

Atribúty acute, bar, breve, check, circle, dot, ddot, dddot, grave, hat, tilde a vec majú vždy pevnú veľkosť a neroztiahnu sa, kým sú nad dlhým symbolom (napr. dot v a dot vvvvvvv_22222). Implicitne sú zarovnané na stred.

Jediné atribúty, ktoré sa zväčšujú podľa veľkosti symbolu, sú overline, underline a overstrike.

Tip Icon

Pre niektoré znaky sa môže stáť, že čiara vložená pomocou underline je príliš blízko k znaku. V tom prípade pomôže prázdná skupina: underline Q sub {} miesto underline Q.


Please support us!