Atribúty

Táto časť obsahuje príklad, ako môžete vo vzorci LibreOffice Math použiť rôzne atribúty.

Icon

%rho(font sans bold q","%omega) = int func e^{i %omega t}%rho(font sans bold q","t)"d"t

Please support us!