Integrál a súčet, veľkosť písma

Príklad, ako v LibreOffice Math používať rôzne písma a veľkosti písma vo vzorcoch.

Integral and Sum Ranges, Font Size

f(t)=int from size*1.5 0 to 1 left[g(t')+sum from i=1 to N h_i(t')right]

Please support us!