Odmocnina

Príklad, ako v LibreOffice Math vytvoriť odmocninu. Ak chcete tento príklad použiť vo vlastnom vzorci, skopírujte ho do okna Príkazy.

Square Root

%LAMBDA_{deg","t}=1 + %alpha_deg SQRT {M_t over M_{(t=0)}-1}~"."

Please support us!