Funkcie

Pr√≠klad, ako v LibreOffice Math vytvoriŇ• funkcie. Ak chcete tento pr√≠klad pouŇĺiŇ• vo vlastnom vzorci, skop√≠rujte ho do okna Pr√≠kazy.

Functions

func f(x","y)={x sin x~ tan y} over {cos x}

Please support us!