Funkcie

Príklad, ako v LibreOffice Math vytvoriť funkcie. Ak chcete tento príklad použiť vo vlastnom vzorci, skopírujte ho do okna Príkazy.

Functions

func f(x","y)={x sin x~ tan y} over {cos x}

Please support us!