Matica s tučným písmom

Príklad, ako v LibreOffice Math vytvoriť maticu s tučným písmom. Ak chcete tento príklad použiť vo vlastnom vzorci, skopírujte ho do okna Príkazy.

Matrix in bold font

bold { f(x", "y) = left [ stack { x + y over z + left lbrace matrix { 2 # 3 # 4 ## 4 # 5 # 6 ## 6 # 7 # 8} right rbrace # {y + sin (x)} over %alpha # z + y over g } right ]}

Please support us!