Symboly s indexmi

Toto je ďalší príklad vytvárania symbolov s indexmi v aplikácii LibreOffice Math. Tento príklad možno pomocou schránky skopírovať do okna Príkazy a použiť vo vzorci.

Symbols with Indices

%SIGMA_g^{{}+{}}lsup 3

Please support us!