Symboly s indexmi

Nasledujúci príklad objasňuje spôsob vytvárania symbolov s indexmi v aplikácii LibreOffice Math. Tento príklad možno pomocou schránky skopírovať do okna Príkazy a použiť vo vzorci.

Symbols with Indices

D_mn^ size /2 LEFT(3 OVER 2 RIGHT)

Please support us!