Príklady pre aplikáciu LibreOffice Math

V nasledujúcej časti je uvedené niekoľko príkladov vzorcov pre bežné použitie v aplikácii LibreOffice Math.

Symboly s indexmi

Nasledujúci príklad objasňuje spôsob vytvárania symbolov s indexmi v aplikácii LibreOffice Math. Tento príklad možno pomocou schránky skopírovať do okna Príkazy a použiť vo vzorci.

Symboly s indexmi

Toto je ďalší príklad vytvárania symbolov s indexmi v aplikácii LibreOffice Math. Tento príklad možno pomocou schránky skopírovať do okna Príkazy a použiť vo vzorci.

Symboly s indexmi

Nižšie je uvedený tretí príklad vytvárania symbolov s indexmi v aplikácii LibreOffice Math. Tento príklad možno skopírovať do schránky a použiť vo vzorci v okne Príkazy.

Matica

Príklad, ako v LibreOffice Math vytvoriť maticu. Ak chcete tento príklad použiť vo vlastnom vzorci, skopírujte ho do okna Príkazy.

Matice s rôznou veľkosťou písma

Príklad, ako v LibreOffice Math vytvoriť maticu s rôznou veľkosťou písma. Tento príklad môžete skopírovať do okna Príkazy a použiť vo vlastnom vzorci.

Matica s tučným písmom

Príklad, ako v LibreOffice Math vytvoriť maticu s tučným písmom. Ak chcete tento príklad použiť vo vlastnom vzorci, skopírujte ho do okna Príkazy.

Funkcie

Príklad, ako v LibreOffice Math vytvoriť funkcie. Ak chcete tento príklad použiť vo vlastnom vzorci, skopírujte ho do okna Príkazy.

Odmocnina

Príklad, ako v LibreOffice Math vytvoriť odmocninu. Ak chcete tento príklad použiť vo vlastnom vzorci, skopírujte ho do okna Príkazy.

Integrál a súčet, veľkosť písma

Príklad, ako v LibreOffice Math používať rôzne písma a veľkosti písma vo vzorcoch.

Atribúty

Táto časť obsahuje príklad, ako môžete vo vzorci LibreOffice Math použiť rôzne atribúty.

Please support us!