Množinové operácie

Assign different set operators to the characters in your LibreOffice Math formula. The individual operators are shown in the lower section of the Elements pane. Call the context menu in the Commands window to see an identical list of the individual functions. Any operators not found in the Elements pane have to be entered directly in the Commands window. You can also directly insert other parts of the formula even if symbols already exist for them.

Pre prístup k tomuto príkazu...

Otvorte miestnu ponuku v príkazovom okne a zvoľte Množinové operácie

Choose View - Elements; then on the Elements pane select Set Operations from the listbox.


After selecting the Set Operations item in the Elements pane, relevant icons will be shown in the lower part of this pane. Simply click a symbol to incorporate the operator in the formula being edited in the Commands window.

Množinové operácie podrobne:

is included in Icon

je zahrnuté v

Táto ikona vloží operátor je obsiahnuté v s dvoma zástupnými znakmi. Tiež môžete napísať <?>in<?> v okne <08>Príkazy<09>.

is not included in Icon

Nieje zahrnuté v

Táto ikona vloží operátor nie je obsiahnuté v s dvoma zástupnými znakmi. Tiež môžete napísať <?>notin<?> v okne <08>Príkazy<09>.

includes Icon

Obsahuje

Táto ikona vloží operátor obsahuje s dvoma zástupnými znakmi. Tiež môžete napísať <?>owns <?>alebo <?>ni<?> v okne <12>Príkazy<13>.

empty set Icon

Prázdna množina

Táto ikona vloží symbol prázdna množina. Tiež môžete napísať emptyset v okne <06>Príkazy<07>.

Intersection Icon

Prienik

Táto ikona vloží operátor prienik množín s dvoma zástupnými znakmi. Tiež môžete napísať <?>intersection<?> v okne <08>Príkazy<09>.

Union Icon

Zjednotenie

Táto ikona vloží operátor zjednotenie s dvoma zástupnými znakmi. Tiež môžete napísať <?>union<?> v okne <08>Príkazy<09>.

Difference Icon

Rozdiel

Táto ikona vloží operátor rozdiel množín s dvoma zástupnými znakmi. Tiež môžete napísať <?>setminus <?> alebo <?>bslash <?>v okne <12>Príkazy<13>.

Quotient set Icon

Faktorová množina

Táto ikona vloží lomku pre množinu deliteľnosti s dvoma zástupnými znakmi. Tiež môžete napísať <?>slash<?> v okne <08>Príkazy<09>.

aleph Icon

Aleph

Táto ikona vloží symbol kardinálne číslo. Tiež môžete napísať aleph v okne <06>Príkazy<07>.

Subset Icon

Podmnožina

Táto ikona vloží operátor podmnožina s dvoma zástupnými znakmi. Tiež môžete napísať <?>subset<?> v okne <08>Príkazy<09>.

Subset or equal to Icon

Podmnožina alebo rovné

Táto ikona vloží operátor podmnožina alebo rovné s dvoma zástupnými znakmi. Tiež môžete napísať <?>subseteq<?> v okne <08>Príkazy<09>.

Superset Icon

Nadmnožina

Táto ikona vloží operátor nadmnožina s dvoma zástupnými znakmi. Tiež môžete napísať <?>supset<?> v okne <08>Príkazy<09>.

Superset or equal to Icon

Nadmnožina alebo rovné

Táto ikona vloží operátor nadmnožina alebo rovné s dvoma zástupnými znakmi. Tiež môžete napísať <?>supseteq<?> v okne <08>Príkazy<09>.

not subset Icon

Nieje podmnožina

Táto ikona vloží operátor nie je podmnožina s dvoma zástupnými znakmi. Tiež môžete napísať <?>nsubset<?> v okne <08>Príkazy<09>.

not subset or equal to Icon

Nieje podmnožina alebo rovné

Táto ikona vloží operátor nie je podmnožina alebo rovné s dvoma zástupnými znakmi. Tiež môžete napísať <?>nsubseteq<?> v okne <08>Príkazy<09>.

not superset Icon

Nieje nadmnožina

Táto ikona vloží operátor nie je nadmnožina s dvoma zástupnými znakmi. Tiež môžete napísať <?>nsupset<?> v okne <08>Príkazy<09>.

not superset or equal to Icon

Nieje nadmnožina alebo rovné

Táto ikona vloží operátor nie je nadmnožina alebo rovné s dvoma zástupnými znakmi. Tiež môžete napísať <?>nsupseteq<?> v okne <08>Príkazy<09>.

Set of natural numbers Icon

Množina prirodzených čísel

Táto ikona vloží symbol pre množinu prirodzených čísel. Tiež môžete napísať setn v okne <06>Príkazy<07>.

Set of whole numbers Icon

Možina celých čídel

Táto ikona vloží symbol pre množinu celých čísel. Tiež môžete napísať setz v okne <06>Príkazy<07>.

Set of rational numbers Icon

Množina racionálnych čísel

Táto ikona vloží symbol pre množinu racionálnych čísel. Tiež môžete napísať setq v okne <06>Príkazy<07>.

Set of real numbers Icon

Množina reálnych čísel

Táto ikona vloží symbol pre množinu reálnych čísel. Tiež môžete napísať setr v okne <06>Príkazy<07>.

Set of complex numbers Icon

Množina komplexných čísel

Táto ikona vloží symbol pre množinu komplexných čísel. Tiež môžete napísať setc v okne <06>Príkazy<07>.

Warning Icon

Určite necháte medzery (intervaly) medzi centrálnymi hodnotami a príkazmi, ak ich zapisujete ručne v príkazovom okne. To zaistí dosiahnutie korektnej štruktúry.


Please support us!