Attributes

You can choose from various attributes for LibreOffice Math formulas. Some attributes are displayed in the lower part of the Elements pane. These attributes are also listed in the context menu of the Commands window. All attributes not contained in the Elements pane or in the context menu must be typed manually in the Commands window.

Pre prístup k tomuto príkazu...

Otvorte miestnu ponuku v príkazovom okne a zvoľte Atribúty

Choose View - Elements; then on the Elements pane select Attributes from the listbox.


The following is a complete list of all attributes available in LibreOffice Math. The symbol next to the attribute indicates that it can be accessed through the Elements pane (choose View - Elements) or through the context menu of the Commands window.

Note Icon

V nasledujúcom popise vlastností funkcií, znak "a" v ikone poukazuje na to, že by ste radi previedli zástupný znak na patričný atribút. Tento symbol môžete nahradiť nejakým iným symbolom, ktorý si zvolíte.


Funkcie atribútu

Acute accent Icon

Acute accent

Vloží zástupný znak s čiarkou. Tiež môžete napísať acute <?> v okne Príkazy.

Grave accent Icon

Grave accent

Vloží zástupný znak s obrátenou čiarkou (grave). Tiež môžete napísať grave v okne <?>Príkazy.

Reverse Circumflex Icon

Reverse Circumflex

Vloží zástupný znak s háčikom. Taktiež môžete napísať check <?> v okne Príkazy.

Breve Icon

Breve

Vloží zástupný znak s čiarkou nad (breve). Taktiež môžete napísať breve <?> v okne Príkazy.

Circle Icon

Circle

Vloží zástupný znak s krúžkom. Taktiež môžete napísať circle <?> v okne Príkazy.

Vector arrow Icon

Vector arrow

Vloží zástupný znak s vektorovou šípkou. Taktiež môžete napísať vec <?> v okne Príkazy.

Harpoon Arrow Icon

Harpoon arrow

Insert a placeholder with a harpoon arrow. You can also type harpoon <?> in the Commands window.

Tilde Icon

Tilde

Vloží zástupný znak s vlnovkou. Taktiež môžete napísať tilde <?> v okne Príkazy.

Circumflex Icon

Circumflex

Vloží zástupný znak so strieškou (circumflex). Tiež môžete napísať hat <?>v okne <05>Príkazy<06>.

Line above (bar) Icon

Line above (bar)

Vloží zástupný znak s pruhom. Taktiež môžete napísať bar <?> v okne Príkazy.

Dot Icon

Dot

Vloží zástupný znak s bodkou. Taktiež môžete napísať dot <?> v okne Príkazy.

Wide vector arrow Icon

Wide vector arrow

Vloží zástupný znak so širokou vektorovou šípkou. Tiež môžete napísať widevec v okne Príkazy<06>.

Wide harpoon arrow Icon

Wide harpoon arrow

Inserts a wide harpoon arrow with a placeholder. You can also type wideharpoon in the Commands window.

Wide tilde Icon

Wide tilde

Vloží zástupný znak s širokou vlnovkou. Tiež môžete napísať widetilde v okne Príkazy<06>.

Wide circumflex Icon

Wide circumflex

Vloží zástupný znak so širokou strieškou. Tiež môžete napísať widehat v okne Príkazy<06>.

Double dot Icon

Double dot

Vloží zástupný znak s dvojitou bodkou. Taktiež môžete napísať ddot <?> v okne Príkazy.

Line over Icon

Line over

Inserts a line over a placeholder. You can also type overline <?> in the Commands window. The line adjusts itself to correct length.

Line below Icon

Line below

Vloží čiaru pod zástupný znak. Taktiež môžete napísať underline <?> v okne Príkazy.

Line through (overstrike) Icon

Line through (overstrike)

Vloží čiaru cez zástupný znak (preškrtnutie). Taktiež môžete napísať overstrike <?> v okne Príkazy.

Triple dot Icon

Triple dot

Vloží zástupný znak s trojitou bodkou. Taktiež môžete napísať dddot <?> v okne Príkazy.

Transparent Icon

Transparent

Vloží zástupný znak pre priehľadný znak. Tento znak zaberie miesto ako "a", ale nezobrazí sa. Taktiež môžete napísať phantom <?> v okne Príkazy.

Icon

Bold font

Vloží zástupný znak tučného písma. Taktiež môžete napísať bold <?> v okne Príkazy.

Icon

Italic font

Vloží zástupný znak v kurzíve. Taktiež môžete napísať ital <?> alebo italic <?> v okne Príkazy.

Icon

Resize

Vloží príkaz pre zmenu veľkosti písma s dvoma zástupnými znaky. Prvý zástupný znak odkazuje na veľkosť písma (napr. 12) a druhý obsahuje text. Pre správne naformátovanie vložte medzi obe hodnoty medzeru. Taktiež môžete napísať size <?> <?> v okne Príkazy.

Icon

Change font

Vloží príkaz pre zmenu typu písma s dvoma zástupnými znakmi. Prvý zástupný znak nahraďte menom jedného z užívateľských písmen, Serif, Sans alebo Fixed. Miesto druhého zástupného znaku napíšte text. Pre správne naformátovanie vložte medzi obe hodnoty medzeru. Taktiež môžete napísať font <?> <?> v okne Príkazy.

Pomocou príkazu color zmeníte farbu vzorce. Zadajte color, potom napíšte meno farby (dostupné farby sú white - biela, black - čierna, cyan - azúrová, magenta - purpurová, red - červená, blue - modrá, green - zelená a yellow - žltá) a nakoniec vzorec, znak alebo rad znakov. Napr. príkaz color green size 20 a zobrazí zelené písmeno "a" písmom s veľkosťou 20.

Príkazy nbold a nitalic zrušia tučné písmo alebo kurzívu u štandardných písem vo vzorci. Napríklad vo vzorci 5 x + 3=28 sa x zobrazuje kurzívou, ktorú odstránite zapísaním nitalic pred x, takto 5 nitalic x + 3=28.

Note Icon

Atribúty "acute", "bar", "breve", "check", "circle", "dot", "ddot", "dddot", "grave", "hat", "tilde" a "vec" majú pevné rozmery. Ich šírku alebo výšku nie je možné upraviť, ak sú umiestené nad veľkými symbolmi.


Pre zmenu veľkosti môžete použiť size n, +n, -n, *n a /n , kde n je zástupný znak. Táto metóda je užitočná, ak sa mení základná veľkosť vzorca. Príkazy size +n a size -n menia veľkosť v bodoch, zatiaľ čo size *n a size /n menia veľkosť v percentách. Napr. príkaz size *1.17 zvýši veľkosť znakov o 17%.

Warning Icon

Všimnite si, že niektoré vami spracované vzorce požadujú medzery pre korektnú štruktúru. To je obzvlášť potrebné, ak špecifikujete atribúty s pevnými hodnotami namiesto zástupných znakov.


For more information about formatting in LibreOffice Math, see Brackets and Grouping.

Informácie o atribútoch, indexoch a exponentoch a škálovaní vám pomôžu lepšie štruktúrovať svoje dokumenty.

Please support us!