Zátvorky

You can choose among various bracket types to structure a LibreOffice Math formula. Bracket types are displayed in the lower part of the Elements pane. These brackets are also listed in the context menu of the Commands window. All brackets that are not contained in the Elements pane or in the context menu can be typed manually in the Commands window.

Pre prĂ­stup k tomuto prĂ­kazu...

Otvorte miestnu ponuku v príkazovom okne a zvoľte Zátvorky

Choose View - Elements; then on the Elements pane select Brackets from the listbox.


The following is a complete list of all available bracket types. The icon next to the bracket type indicates that it can be accessed through the Elements pane (menu View - Elements) or through the context menu of the Commands window.

Typy zátvoriek

Icon

Okrúhle zátvorky (zátvorky)

Vloží zástupný znak do normálnych guľatých zátvoriek. Je možné tiež zadať príkaz (<?>) v okne Príkazy.

Icon

Hranaté zátvorky

Vloží zástupný znak do hranatých zátvoriek. Je možné tiež zadať [<?>] v okne Príkazy.

Icon

Dvojité hranaté zátvorky

Vloží zástupný znak do dvojitých hranatých zátvoriek. Je možné tiež zadať príkaz ldbracket <?> rdbracket v okne Príkazy.

Icon

Oblé zátvorky (zaoblené zátvorky)

Inserts a placeholder within braces (curly brackets). You can also type lbrace<?>rbrace directly in the Commands window.

Icon

Jednoduché rovné zátvorky

Vloží zástupný znak medzi zvislé čiary. Je možné tiež zadať príkaz lline <?> rline v okne Príkazy.

Icon

Dvojité rovné zátvorky

Vloží zástupný znak medzi dvojité zvislé čiary. Je možné tiež zadať príkaz ldline <?> rdline v okne Príkazy.

Icon

Lomené zátvorky

Vloží zástupný znak medzi špicaté zátvorky. Je možné tiež zadať príkaz langle <?> rangle v okne Príkazy.

Icon

Zátvorky operátorov

Vloží zástupný znak medzi operátorové zátvorky. Je možné tiež zadať príkaz langle <?> mline <?> rangle v okne Príkazy.

Icon

Skupinové zátvorky

Vloží zástupný znak medzi skupinové zátvorky. Je možné tiež zadať príkaz {<?>} v okne Príkazy.

Icon

Okrúhle zátvorky (rozšíriteľné)

Vloží zväčšujúce sa guľaté zátvorky s jedným zástupným znakom. Tiež môžete napísať left(<?> right) v okne Príkazy.

Icon

Hranaté zátvorky (rozšíriteľné)

Vloží zväčšujúce sa hranaté zátvorky so zástupným znakom. Tiež môžete napísať left[<?> right] v okne Príkazy. Veľkosť zátvoriek sa prispôsobí automaticky.

Icon

Dvojité hranaté zátvorky (rozšíriteľné)

Vloží zväčšujúce sa dvojité hranaté zátvorky s jedným zástupným znakom. Tiež môžete napísať left ldbracket <?>right rdbracket v okne Príkazy. Veľkosť zátvoriek sa prispôsobí automaticky.

Braces (scalable) Icon

Oblé zátvorky (rozšíriteľné)

Vloží zväčšujúce sa zložené zátvorky s jedným zástupným znakom. Tiež môžete napísať left lbrace <?>right rbrace v okne Príkazy. Veľkosť zátvoriek sa prispôsobí automaticky.

Single vertical bars (scalable) Icon

Jednoduché kolmé zátvorky (rozšíriteľné)

Vloží zväčšujúce sa zvislé čiary s jedným zástupným znakom. Tiež môžete napísať left lline <?>right rline v okne Príkazy. Veľkosť čiar sa prispôsobí automaticky.

Double vertical bars (scalable) Icon

Dvojité kolmé zátvorky (rozšíriteľné)

Vloží zväčšujúce sa dvojité zvislé čiary s jedným zástupným znakom. Tiež môžete napísať left ldline <?>right rdline v okne Príkazy. Veľkosť čiar sa prispôsobí automaticky.

Angle brackets (scalable) Icon

Lomené zátvorky (rozšíriteľné)

Vloží zväčšujúce sa špicaté zátvorky s jedným zástupným znakom. Tiež môžete napísať left langle <?>right rangle v okne Príkazy. Veľkosť zátvoriek sa prispôsobí automaticky.

Operator brackets (scalable) Icon

Zátvorky operátora (rozšíriteľné)

Vloží zväčšujúce sa operátorové zátvorky s dvoma zástupnými znakmi. Tiež môžete napísať left langle<?> mline <?>right rangle v okne Príkazy. Veľkosť zátvoriek sa prispôsobí automaticky.

Brace top (scalable) Icon

Horné oblé zátvorky (rozšíriteľné)

Vloží zväčšujúcu sa vodorovnou hornou zloženou zátvorku s dvoma zástupnými znakmi. Tiež môžete napísať <?> overbrace <?> v okne Príkazy.

Brace bottom (scalable) Icon

Dolné oblé zátvorky (rozšíriteľné)

Vloží zväčšujúcu sa vodorovnou dolnú zloženú zátvorku s dvoma zástupnými znakmi. Tiež môžete napísať <?> underbrace <?> v okne Príkazy.

Pre vloženie zátvoriek so symbolom zaokrúhlenia dolu napíšte lfloor<?>rfloor do okna Príkazy.

Pre vloženie zátvoriek so symbolom zaokrúhlenia smerom nahor napíšte lceil<?>rceil do okna Príkazy.

Pre vloženie zväčšujúcich sa zátvoriek so symbolom zaokrúhlenia smerom nadol napíšte left lfloor<?>right rfloor do okna Príkazy.

Pre vloženie zväčšujúcich sa zátvoriek so symbolom zaokrúhlenia smerom nahor napíšte left lceil<?>right rceil do okna Príkazy.

Tip Icon

Ak pred príkaz zátvoriek vložíte left a right, automaticky sa upravuje veľkosť zátvoriek (napr. left(a over b right)). Veľkosť a rozostavenie zátvoriek môžete tiež určiť v ponuke Formát - Prekladanie znakov - Kategórie - Zátvorky, kde zadáte požadované percentá. Ak chcete zmeniť všetky zátvorky vo vzorci, zaškrtnite políčko Zväčšovať všetky vnorené zátvorky.


Zátvorky môžete použiť aj samostatne, stačí pred príkaz pridať spätnú lomku \. Napr. keď napíšete \[, zobrazí sa len ľavá hranatá zátvorka. Samostatne možno použiť len nezväčšujúce sa zátvorky. Pre zmenu veľkosti použite príkaz size.

Príklady s jednoduchými zátvorkami

Pre nerozšíriteľné zátvorky

a = \{ \( \[ b novĂ˝ riadok

{} + c \] \) \ }

Pre zväčšujúce sa zátvorky použite none miesto názvu zátvorky

a = left ( a over b right none newline

left none phantom {a over b} + c right )

Note Icon

Príkaz phantom zaistí, že posledná zátvorka bude mať správnu veľkosť.


Warning Icon

Je možné vynechať medzery (intervaly) medzi centrálnymi základmi, ak ich zapíšete priamo v príkazovom okne. To zaistí, že je rozpoznaná korektná štruktúra.


Pri efektívnom zostavovaní vzorcov vám pomôžu užitočné informácie o indexoch a exponentoch a zväčšovanie. Viac informácií o zátvorkách nájdete v časti Zátvorky a skupiny.

Please support us!