Z√°tvorky

You can choose among various bracket types to structure a LibreOffice Math formula. Bracket types are displayed in the lower part of the Elements pane. These brackets are also listed in the context menu of the Commands window. All brackets that are not contained in the Elements pane or in the context menu can be typed manually in the Commands window.

Pre prístup k tomuto príkazu...

Otvorte miestnu ponuku v pr√≠kazovom okne a zvońĺte Z√°tvorky

Choose View - Elements; then on the Elements pane select Brackets from the listbox.


The following is a complete list of all available bracket types. The icon next to the bracket type indicates that it can be accessed through the Elements pane (menu View - Elements) or through the context menu of the Commands window.

Typy z√°tvoriek

Icon

Okr√ļhle z√°tvorky (z√°tvorky)

VloŇĺ√≠ z√°stupn√Ĺ znak do norm√°lnych guńĺat√Ĺch z√°tvoriek. Je moŇĺn√© tieŇĺ zadaŇ• pr√≠kaz (<?>) v okne Pr√≠kazy.

Icon

Hranaté zátvorky

VloŇĺ√≠ z√°stupn√Ĺ znak do hranat√Ĺch z√°tvoriek. Je moŇĺn√© tieŇĺ zadaŇ• [<?>] v okne Pr√≠kazy.

Icon

Dvojité hranaté zátvorky

VloŇĺ√≠ z√°stupn√Ĺ znak do dvojit√Ĺch hranat√Ĺch z√°tvoriek. Je moŇĺn√© tieŇĺ zadaŇ• pr√≠kaz ldbracket <?> rdbracket v okne Pr√≠kazy.

Icon

Oblé zátvorky (zaoblené zátvorky)

Inserts a placeholder within braces (curly brackets). You can also type lbrace<?>rbrace directly in the Commands window.

Icon

Jednoduché rovné zátvorky

VloŇĺ√≠ z√°stupn√Ĺ znak medzi zvisl√© ńćiary. Je moŇĺn√© tieŇĺ zadaŇ• pr√≠kaz lline <?> rline v okne Pr√≠kazy.

Icon

Dvojité rovné zátvorky

VloŇĺ√≠ z√°stupn√Ĺ znak medzi dvojit√© zvisl√© ńćiary. Je moŇĺn√© tieŇĺ zadaŇ• pr√≠kaz ldline <?> rdline v okne Pr√≠kazy.

Icon

Lomené zátvorky

VloŇĺ√≠ z√°stupn√Ĺ znak medzi Ň°picat√© z√°tvorky. Je moŇĺn√© tieŇĺ zadaŇ• pr√≠kaz langle <?> rangle v okne Pr√≠kazy.

Icon

Z√°tvorky oper√°torov

VloŇĺ√≠ z√°stupn√Ĺ znak medzi oper√°torov√© z√°tvorky. Je moŇĺn√© tieŇĺ zadaŇ• pr√≠kaz langle <?> mline <?> rangle v okne Pr√≠kazy.

Icon

Skupinové zátvorky

VloŇĺ√≠ z√°stupn√Ĺ znak medzi skupinov√© z√°tvorky. Je moŇĺn√© tieŇĺ zadaŇ• pr√≠kaz {<?>} v okne Pr√≠kazy.

Icon

Okr√ļhle z√°tvorky (rozŇ°√≠riteńĺn√©)

VloŇĺ√≠ zv√§ńćŇ°uj√ļce sa guńĺat√© z√°tvorky s jedn√Ĺm z√°stupn√Ĺm znakom. TieŇĺ m√īŇĺete nap√≠saŇ• left(<?> right) v okne Pr√≠kazy.

Icon

Hranat√© z√°tvorky (rozŇ°√≠riteńĺn√©)

VloŇĺ√≠ zv√§ńćŇ°uj√ļce sa hranat√© z√°tvorky so z√°stupn√Ĺm znakom. TieŇĺ m√īŇĺete nap√≠saŇ• left[<?> right] v okne Pr√≠kazy. VeńĺkosŇ• z√°tvoriek sa prisp√īsob√≠ automaticky.

Icon

Dvojit√© hranat√© z√°tvorky (rozŇ°√≠riteńĺn√©)

VloŇĺ√≠ zv√§ńćŇ°uj√ļce sa dvojit√© hranat√© z√°tvorky s jedn√Ĺm z√°stupn√Ĺm znakom. TieŇĺ m√īŇĺete nap√≠saŇ• left ldbracket <?>right rdbracket v okne Pr√≠kazy. VeńĺkosŇ• z√°tvoriek sa prisp√īsob√≠ automaticky.

Braces (scalable) Icon

Obl√© z√°tvorky (rozŇ°√≠riteńĺn√©)

VloŇĺ√≠ zv√§ńćŇ°uj√ļce sa zloŇĺen√© z√°tvorky s jedn√Ĺm z√°stupn√Ĺm znakom. TieŇĺ m√īŇĺete nap√≠saŇ• left lbrace <?>right rbrace v okne Pr√≠kazy. VeńĺkosŇ• z√°tvoriek sa prisp√īsob√≠ automaticky.

Single vertical bars (scalable) Icon

Jednoduch√© kolm√© z√°tvorky (rozŇ°√≠riteńĺn√©)

VloŇĺ√≠ zv√§ńćŇ°uj√ļce sa zvisl√© ńćiary s jedn√Ĺm z√°stupn√Ĺm znakom. TieŇĺ m√īŇĺete nap√≠saŇ• left lline <?>right rline v okne Pr√≠kazy. VeńĺkosŇ• ńćiar sa prisp√īsob√≠ automaticky.

Double vertical bars (scalable) Icon

Dvojit√© kolm√© z√°tvorky (rozŇ°√≠riteńĺn√©)

VloŇĺ√≠ zv√§ńćŇ°uj√ļce sa dvojit√© zvisl√© ńćiary s jedn√Ĺm z√°stupn√Ĺm znakom. TieŇĺ m√īŇĺete nap√≠saŇ• left ldline <?>right rdline v okne Pr√≠kazy. VeńĺkosŇ• ńćiar sa prisp√īsob√≠ automaticky.

Angle brackets (scalable) Icon

Lomen√© z√°tvorky (rozŇ°√≠riteńĺn√©)

VloŇĺ√≠ zv√§ńćŇ°uj√ļce sa Ň°picat√© z√°tvorky s jedn√Ĺm z√°stupn√Ĺm znakom. TieŇĺ m√īŇĺete nap√≠saŇ• left langle <?>right rangle v okne Pr√≠kazy. VeńĺkosŇ• z√°tvoriek sa prisp√īsob√≠ automaticky.

Operator brackets (scalable) Icon

Z√°tvorky oper√°tora (rozŇ°√≠riteńĺn√©)

VloŇĺ√≠ zv√§ńćŇ°uj√ļce sa oper√°torov√© z√°tvorky s dvoma z√°stupn√Ĺmi znakmi. TieŇĺ m√īŇĺete nap√≠saŇ• left langle<?> mline <?>right rangle v okne Pr√≠kazy. VeńĺkosŇ• z√°tvoriek sa prisp√īsob√≠ automaticky.

Brace top (scalable) Icon

Horn√© obl√© z√°tvorky (rozŇ°√≠riteńĺn√©)

VloŇĺ√≠ zv√§ńćŇ°uj√ļcu sa vodorovnou hornou zloŇĺenou z√°tvorku s dvoma z√°stupn√Ĺmi znakmi. TieŇĺ m√īŇĺete nap√≠saŇ• <?> overbrace <?> v okne Pr√≠kazy.

Brace bottom (scalable) Icon

Doln√© obl√© z√°tvorky (rozŇ°√≠riteńĺn√©)

VloŇĺ√≠ zv√§ńćŇ°uj√ļcu sa vodorovnou doln√ļ zloŇĺen√ļ z√°tvorku s dvoma z√°stupn√Ĺmi znakmi. TieŇĺ m√īŇĺete nap√≠saŇ• <?> underbrace <?> v okne Pr√≠kazy.

Pre vloŇĺenie z√°tvoriek so symbolom zaokr√ļhlenia dolu nap√≠Ň°te lfloor<?>rfloor do okna Pr√≠kazy.

Pre vloŇĺenie z√°tvoriek so symbolom zaokr√ļhlenia smerom nahor nap√≠Ň°te lceil<?>rceil do okna Pr√≠kazy.

Pre vloŇĺenie zv√§ńćŇ°uj√ļcich sa z√°tvoriek so symbolom zaokr√ļhlenia smerom nadol nap√≠Ň°te left lfloor<?>right rfloor do okna Pr√≠kazy.

Pre vloŇĺenie zv√§ńćŇ°uj√ļcich sa z√°tvoriek so symbolom zaokr√ļhlenia smerom nahor nap√≠Ň°te left lceil<?>right rceil do okna Pr√≠kazy.

Tip Icon

Ak pred pr√≠kaz z√°tvoriek vloŇĺ√≠te left a right, automaticky sa upravuje veńĺkosŇ• z√°tvoriek (napr. left(a over b right)). VeńĺkosŇ• a rozostavenie z√°tvoriek m√īŇĺete tieŇĺ urńćiŇ• v ponuke Form√°t - Prekladanie znakov - Kateg√≥rie - Z√°tvorky, kde zad√°te poŇĺadovan√© percent√°. Ak chcete zmeniŇ• vŇ°etky z√°tvorky vo vzorci, zaŇ°krtnite pol√≠ńćko Zv√§ńćŇ°ovaŇ• vŇ°etky vnoren√© z√°tvorky.


Z√°tvorky m√īŇĺete pouŇĺiŇ• aj samostatne, stańć√≠ pred pr√≠kaz pridaŇ• sp√§tn√ļ lomku \. Napr. keńŹ nap√≠Ň°ete \[, zobraz√≠ sa len ńĺav√° hranat√° z√°tvorka. Samostatne moŇĺno pouŇĺiŇ• len nezv√§ńćŇ°uj√ļce sa z√°tvorky. Pre zmenu veńĺkosti pouŇĺite pr√≠kaz size.

Pr√≠klady s jednoduch√Ĺmi z√°tvorkami

Pre nerozŇ°√≠riteńĺn√© z√°tvorky

a = \{ \( \[ b newline

{} + c \] \) \ }

For scaled brackets use none as the bracket name

a = left ( a over b right none newline

left none phantom {a over b} + c right )

Note Icon

The phantom statement ensures that the last bracket is the correct size.


Warning Icon

Je moŇĺn√© vynechaŇ• medzery (intervaly) medzi centr√°lnymi z√°kladmi, ak ich zap√≠Ň°ete priamo v pr√≠kazovom okne. To zaist√≠, Ňĺe je rozpoznan√° korektn√° Ň°trukt√ļra.


Pri efekt√≠vnom zostavovan√≠ vzorcov v√°m pom√īŇĺu uŇĺitońćn√© inform√°cie o indexoch a exponentoch a zv√§ńćŇ°ovanie. Viac inform√°ci√≠ o z√°tvork√°ch n√°jdete v ńćasti Z√°tvorky a skupiny.

Please support us!