Relácie

You can choose among various relations to structure your LibreOffice Math formula. The relation functions are displayed in the lower part of the Elements pane. The list is also in the context menu of the Commands window. All relations that are not contained in the Elements pane or in the context menu can be typed manually in the Commands window.

Pre prístup k tomuto príkazu...

Otvorte miestnu ponuku v príkazovom okne a zvoľte Relácie

Choose View - Elements; then on the Elements pane select Relations from the listbox.


The following is a complete list of the relations. The symbol next to the name of the relation indicates that it can be accessed through the Elements pane (choose View - Elements) or through the context menu of the Commands window.

Relácie:

is equal Icon

je rovné

Vloží znamienko rovnosti (=) s dvoma zástupnými znakmi. <?>Tiež môžete napísať <?>= v okne <08>Príkazy<09>.

does not equal Icon

nie je rovné

Vloží znamienko nerovnosti s dvoma zástupnými znakmi. Tiež môžete napísať neq<?> v okne <?>Príkazy.

identical to Icon

je zhodné s

Vloží znamienko je identické (zhodnosť) s dvoma zástupnými znakmi. Taktiež môžete napísať <?> equiv <?> v okne Príkazy.

orthogonal to Icon

je kolmé k

Vloží znak je kolmé (pravý uhol) s dvoma zástupnými znakmi. Taktiež môžete napísať <?> ortho <?> v okne Príkazy.

divides Icon

delí

Vloží znamienko delí s dvoma zástupnými znakmi. Taktiež môžete napísať <?> divides <?> v okne Príkazy.

does not divide Icon

nedelí

Vloží znamienko nedelí s dvoma zástupnými znakmi. Taktiež môžete napísať <?> ndivides <?> v okne Príkazy.

less than Icon

je menšie ako

Vloží reláciu menší ako s dvoma zástupnými znakmi. Taktiež môžete napísať <?>lt<?> alebo <?> < <?> v okne Príkazy.

greater than Icon

je väčší ako

Vloží reláciu väčší ako s dvoma zástupnými znakmi. Taktiež môžete napísať <?>gt<?> alebo <?> > <?> v okne Príkazy.

approximately equal to Icon

je približne rovné

Vloží reláciu približne rovné s dvoma zástupnými znakmi. Taktiež môžete napísať <?> approx <?> v okne Príkazy.

parallel to Icon

je rovnobežné s

Vloží reláciu rovnobežnosti s dvoma zástupnými znakmi. Taktiež môžete napísať <?> parallel <?> v okne Príkazy.

less than or equal to (slanted) Icon

je menšie alebo rovné s (šikmé)

Vloží reláciu menšie alebo rovné s dvoma zástupnými znakmi. Taktiež môžete napísať <?> leslant <?> v okne Príkazy.

greater than or equal to (slanted) Icon

je väčšie alebo rovné s (šikmé)

Vloží reláciu väčšie alebo rovné s dvoma zástupnými znakmi. Taktiež môžete napísať <?> geslant <?> v okne Príkazy.

similar or equal to Icon

je podobné alebo rovné s

Vloží reláciu je podobné alebo rovné s dvoma zástupnými znakmi. Taktiež môžete napísať <?> simeq <?> v okne Príkazy.

proportional to Icon

je priamoúmerné

Vloží reláciu je priamo úmerné s dvoma zástupnými znakmi. Taktiež môžete napísať <?> prop <?> v okne Príkazy.

less than or equal to Icon

je menšie alebo sa rovná

Vloží reláciu menší alebo rovné s dvoma zástupnými znakmi. Taktiež môžete napísať <?> le <?> alebo <?> <= <?> v okne Príkazy.

greater than or equal to Icon

je väčší alebo sa rovná

Vloží reláciu väčšie alebo rovné s dvoma zástupnými znakmi. Taktiež môžete napísať <?> ge <?> alebo <?> >= <?> v okne Príkazy.

similar to Icon

je podobné

Vloží reláciu je podobné s dvoma zástupnými znakmi. Taktiež môžete napísať <?> sim <?> v okne Príkazy.

toward Icon

smerom

Vloží reláciu smerom k s dvoma zástupnými znakmi. Taktiež môžete napísať <?> toward <?> v okne Príkazy.

double arrow pointing left Icon

dvojitá šípka vľavo

Vloží logickú reláciu dvojitá šípka vľavo. Taktiež môžete napísať dlarrow v okne Príkazy.

double arrow pointing left and right Icon

dvojitá šípka vľavo a vpravo

Vloží logickú reláciu dvojitá šípka vľavo a vpravo. Taktiež môžete napísať dlrarrow v okne Príkazy.

double arrow pointing right Icon

Dvojitá šípka vpravo

Vloží logickú reláciu dvojitá šípka vpravo. Taktiež môžete napísať drarrow v okne Príkazy.

precedes Icon

precedes

Vloží logický operátor predchádza s dvoma zástupnými znakmi. V okne Príkazy tiež môžete zadať príkaz prec.

succeeds Icon

succeeds

Vloží logický operátor nasleduje s dvoma zástupnými znakmi. V okne Príkazy tiež môžete zadať príkaz succ.

not precedes Icon

not precedes

Vloží logický operátor nepredchádza s dvoma zástupnými znakmi. V okne Príkazy tiež môžete zadať príkaz nprec.

not succeeds Icon

not succeeds

Vloží logický operátor nenasleduje s dvoma zástupnými znakmi. V okne Príkazy tiež môžete zadať príkaz nsucc.

precedes or equal Icon

Podmnožina alebo rovné

Vloží logický operátor predchádza alebo sa rovná s dvoma zástupnými znakmi. V okne Príkazy tiež môžete zadať príkaz preccurlyeq.

succeeds or equal Icon

Podmnožina alebo rovné

Vloží logický operátor nasleduje alebo sa rovná s dvoma zástupnými znakmi. V okne Príkazy tiež môžete zadať príkaz succcurlyeq.

precedes or equivalent Icon

Podmnožina alebo rovné

Vloží logický operátor predchádza alebo zodpovedá s dvoma zástupnými znakmi. V okne Príkazy tiež môžete zadať príkaz precsim.

succeeds or equivalent Icon

Podmnožina alebo rovné

Vloží logický operátor nasleduje alebo zodpovedá s dvoma zástupnými znakmi. V okne Príkazy tiež môžete zadať príkaz succsim.

Keď do okna Príkazy napíšete <?> gg <?> alebo >>, vložíte do svojho vzorca relácie omnoho väčší ako.

Keď do okna Príkazy napíšete ll alebo <<, vložíte do svojho vzorca relácii omnoho menší ako.

Keď do okna Príkazy napíšete <?>def<?>, vložíte do vzorca reláciu <06>je definované ako<07>.

Insert the picture by correspondence character with two placeholders by typing <?> transl <?> in the Commands window.

The <?>transr<?> command inserts the original by correspondence character with two placeholders.

Warning Icon

Keď zapisujete informáciu do okna Príkazy ručne, pamätajte na to, že mnohé operátory vyžadujú pre správne naformátovanie medzeru medzi jednotlivými elementmi. Zvlášť to platí, ak miesto zástupných znakov zadávate priamo hodnoty, napr. pre reláciu "je omnoho väčší ako" napíšte 10 gg 1 alebo a gg b.


Please support us!