Predchádzajúca značka

Posunie kurzor na predchádzajúcu značku (doľava).

Note Icon

"Značky" sú zástupné znaky. V okne Príkazy sa zobrazujú ako <?>.


Pre prístup k tomuto príkazu...

Zvoľte Úpravy - Predchádzajúca značka

Shift+F4


Please support us!