Ďalšia značka

Posunie kurzor na ďalšiu značku (doprava).

Note Icon

"Značky" sú zástupné znaky. V okne Príkazy sa zobrazujú ako <?>.


Pre prístup k tomuto príkazu...

Zvoľte Úpravy - Ďalšia značka

Klávesa F4


Please support us!