Prístup k tejto funkcii...

Zvoľte Úpravy - Ďalšia značka

Klávesa F4

Zvoľte Úpravy - Predchádzajúca značka

Shift+F4

Zvoľte Úpravy - Ďalšia chyba

Klávesa F3

Zvoľte Úpravy - Predchádzajúca chyba

Shift+F3

Na paneli Nástroje kliknite na

Ikonka

Priblížiť na 100%

Zvoľte Zobraziť - Zväčšiť

Na paneli Nástroje kliknite na

Ikona

Zväčšiť

Zvoľte Zobraziť - Zmenšiť

Na paneli Nástroje kliknite na

Ikonka

Zmenšiť

Zvoľte Zobraziť - Zobraziť všetko

Na paneli Nástroje kliknite na

Ikonka

Zobraziť všetko

Zvoľte Zobraziť - Aktualizovať

Klávesa F9

Na paneli Nástroje kliknite na

Ikonka

Aktualizácia

Zvoľte Zobraziť - Automatická aktualizácia zobrazení

Zvoľte Zobraziť - Prvky vzorca

Otvorte kontextové menu v príkazovom okne a zvoľte Unárne/binárne operátory

Choose View - Elements; then on the Elements pane select Unary/Binary Operators from the listbox.

Otvorte miestnu ponuku v príkazovom okne a zvoľte Relácie

Choose View - Elements; then on the Elements pane select Relations from the listbox.

Otvorte miestnu ponuku v príkazovom okne a zvoľte Operátory

Choose View - Elements; then on the Elements pane select Operators from the listbox.

Otvorte miestnu ponuku v príkazovom okne a zvoľte Funkcie

Choose View - Elements; then on the Elements pane select Functions from the listbox.

Otvorte miestnu ponuku v príkazovom okne a zvoľte Zátvorky

Choose View - Elements; then on the Elements pane select Brackets from the listbox.

Otvorte miestnu ponuku v príkazovom okne a zvoľte Atribúty

Choose View - Elements; then on the Elements pane select Attributes from the listbox.

Otvorte miestnu ponuku v príkazovom okne a zvoľte Formáty

Choose View - Elements; then on the Elements pane select Formats from the listbox.

Otvorte miestnu ponuku v príkazovom okne a zvoľte Množinové operácie

Choose View - Elements; then on the Elements pane select Set Operations from the listbox.

Zvoľte Formát - Písma

Zvoľte Formát - Písma - Upraviť

Zvoľte Formát - Veľkosti písma

Zvoľte Formát - Rozostup

Choose Format - Align

Zvoľte Formát - Textový režim

Choose Tools - Symbols

Na paneli Nástroje kliknite na

Ikonka

Symboly

Choose Tools - Symbols - Edit

Zvoľte Nástroje - Importovať vzorec

Zvoľte Nástroje - Importovať vzorec

Zvoľte Nástroje - Prispôsobiť

Otvorte miestu ponuku v príkazovom okne a zvoľte Iné

Choose View - Elements; then on the Elements pane select Others from the listbox.

Ikonka

Kurzor pre vzorce

Please support us!