Textbox and Shape

Opens a submenu to edit the properties of the selected textbox or shape.

Umiestnenie a veńĺkosŇ•

Resizes, moves, rotates, or slants the selected object.

Text Attributes

Nastavuje vlastnosti rozloŇĺenia a ukotvenia pre text vo vybranom grafickom alebo textovom objekte.

ńĆiara

Sets the formatting options for the selected line.

Oblasҕ

Nastav√≠ vlastnosti v√Ĺplne vybran√©ho grafick√©ho objektu.

Please support us!